Friday, December 7, 2012

Bosphorus Residences ( Ahmet Afif Pasa yalısı )


1910 yılında yaptırılmış Yalının ilk sahibi Koca Reşit Paşa'nın kızı Ferendiz Hanımdır.
 İkinci sahibi (devrinde iaşe işlerine bakan) Refia Sultan'ın eşi (Beyrutlu) Levazım
 Dairesi reisi Ahmet Afif Paşa'dır. Turhan Paşa'nın, Ferik Ahmet Paşa'nın, Kabuli 
Paşa'nın, Faik Bey'in yalıları bu sahile dizilmişti. "Levazım Reisi ve Birinci Ferik 
Ahmed Afif Paşa ( 1852- 1920) tarafından dönemin ünlü mimarı
 Alexandre Vallaury'ye yaptırılmıştır.

 


Setli bahçeden sonra, yalı ve günümüzde ifraz edilerek ayrı parsel haline dönüşmüş
 olan kayıkhanenin yer aldığı rıhtım platformuna inilmektedir. Yalı, bir zemin, iki normal
ve bir çatı katı olmak üzere toplam dört katlıdır. Esas girişler sağ ve sol cephelerde
 düzenlenen üç kollu merdivenler ile sağlanmıştır. Kara tarafında sadece bahçe ile
 zemin katın bağlantısını sağlayan servis girişleri mevcuttur. 


Daughter of the first owner of the mansion was built in 1910, Rashid Pasha Ferendiz lady's  husband.
  Second owner (transfer of business-facing board) Refia Sultan's wife (Beirut) supplies
  Afif Ahmed Pasha, head of the Department. Turhan Pasha, Ferik Ahmet Pasha, Kabuli
Pasha, Faik Bey mansions that lined the beach. "Supplies Chairman and the First Ferik
Afif Ahmed Pasha (1852 - 1920) by the famous architect of the period
  Alexandre Vallaury built.


Post a Comment

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search