• 74724 Kadıkoy, Istanbul
  • + (90) 0212 - 0216
  • www.ibb.gov.tr/

Saturday, October 13, 2012

Cité de Péra ( Flower Passage )


1870 yılındaki büyük Beyoğlu yangınında yanarak yıkılan Naum Tiyatrosu'nun arsası
 dönemin en zengin insanlarından biri olan Hristaki Zografos Efendi tarafından satın alındı.
 Rum Cleanthy Zanno`nun mimarlığında yeni bir tip çarşı binası olarak Cité de Péra
adıyla yaptırıldı. Hem İstiklal Caddesi'ne hem de Tiyatro Sokağı'na açıldığı için pasaj
niteliğinde olan yapı 24 dükkân, 18 lüks daireden oluşuyordu. Maison Parret ve
Vallaury'nin pastanesi, Nakumara'nın Japon mağazası, Dulas'ın Natürel çiçekçisi,
 Schumacher'in hamur işleriyle ünlü fırını, Yorgo'nun meyhanesi, Keserciyan'ın
terzihanesi, Acemyan'ın tütüncü dükkânı, Hristo'nun kafesi... pasajın ilk 30 yılı içerisinde
faaliyete geçen önemli dükkânlarından sayılabilir.

 


 Cité de Péra ya da Hristaki Pasajı denilen binanın mülkiyeti 1908 yılında Sadrazam
Küçük Said Paşa'ya geçti. Mütareke yıllarında birçok çiçek dükkânı açıldı, o güne
kadar daha çok Hristaki Pasajı olarak anılan yer Çiçek Pasajı adını aldı. Asıl olarak
1940'lı yıllarda açılan meyhaneler (özellikle Nektar Birahanesi) büyük bir müşteri
kalabalığı çekmeye başladı. 1950'lerde çiçekçiler başka sokaklara doğru kaymaya
başlayınca boşalan yerlere yeni yeni meyhaneler açılmaya devam etti. 1950'lilerin
sonunda "Çiçek" adı daha çok bir hatıra olarak kalmıştı, pasaj tümüyle bugünkü meyhane
kimliğine büründü.10 Mayıs 1978'de bir gecede aniden çöken bakımsız bina, 1988'e kadar
yıkık ve dağılmış biçimde kaldı. Belediyenin ve pasajı kurtarmak için kurulan
"Çiçek Pasajını Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği" nin girişimiyle onarılıp, eski haline
 sadık kalarak hizmete sokuldu.


Çiçek Pasajı Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği, Beyoğlu Belediyesi ve Mey İçki
arasında yapılan anlaşmayla dış cephe bakımı, cephe yenilemesi, çiçeklendirme ve
 aydınlatma gibi sorunlu kısımları yenileme çalışmaları için kısa bir süre kapalı kalan
 Çiçek Pasajı Aralık 2005'te tekrar hizmete girdi. 1970'li yıllarda Kayserili bir işadamı
 satın almış fakat sonra anlaşmazlık nedeniye satmıştır.Çiçek Pasajı adını,Bolşevik devriminden
 sonra Rusya'dan kaçıp İstanbul'a göçeden ve İstanbul'da da yoksulluktan çiçek satmak
zorunda kalan Rus kızlarından almış.Rus kızları Beyoğlunda çiçek satarken İstanbul'u
işgal eden İngiliz ve Fransız askerleride bu kızlara sarkıntılık yapmaya başlamışlar.
Haliyle de kaçmışlar çiçek satan bu kızlar.Soluğu Sait paşa pasajında almışlar.Zamanla
Sait paşa pasajında çiçek dükkanları açılmaya başlanmış.Sait paşa pasajıda olmuş
zamanla Çiçek pasajı.

Girişle birlikte 3 katlı bina geniş bir alan üzerine oturur. Ana malzemesinin taş olduğu
yapının ön yüzünde gösterişli bir cephe mimarisi hakimdir. Beyoğlu'nun en süslü
 binalarından biri olan Çiçek Pasajı, cephede kullanılan karyaditler, en üst katın orta
 bölümünde yer alan aslan ve insan başları ile ilgi çekicidir. Süslemeler ve mimarideki
 hareketli düzenleme göz önüne alındığında bu bina 19. yüzyıl Seçmeciliğinin tipik
örneklerinden biridir.
Çiçek Pasajı (literally Flower Passage in Turkish), originally called the Cité de Péra
 is a famous historic passage (galleria or arcade) on İstiklal Avenue in the Beyoğlu (Pera)
 district of Istanbul, Turkey. It connects İstiklal Avenue with Sahne Street.

Opened in 1876, the 19th century Çiçek Pasajı is a covered arcade with rows of historic
 cafes, winehouses and restaurants.
The site of Çiçek Pasajı was originally occupied by the Naum Theatre, which was severely
 damaged by the Fire of Pera in 1870. The theatre was frequently visited by Sultans
 Abdülaziz and Abdülhamid II, and hosted Giuseppe Verdi's play Il Trovatore before
being represented in Paris
After the fire of 1870, the theatre was purchased by the local Greek banker Hristaki
Zoğrafos Efendi, and architect Kleanthis Zannos designed the current building, which was
called Cité de Péra or Hristaki Pasajı in its early years. Yorgo'nun Meyhanesi
(Yorgo's Winehouse) was the first winehouse to be opened in the passage. In 1908 the
Ottoman Grand Vizier Sait Paşa purchased the building, and it became known as the
Sait Paşa Passage.Following the Russian Revolution of 1917, many impoverished noble
 Russian women, including a Baroness, sold flowers here. By the 1940s the building
was mostly occupied by flower shops, hence the present Turkish name Çiçek Pasajı
(Flower Passage).After the restoration of the building in 1988, it was reopened as a
galleria of pubs and restaurants.
The most recent restoration was made in December 2005.


Origin Wikipedia ..


Visitors

Flag Counter

Follow on FaceBook

Google+ Badge