• 74724 Kadıkoy, Istanbul
  • + (90) 0212 - 0216
  • www.ibb.gov.tr/

Tuesday, July 30, 2013

Kuleli Military High School ( Kuleli Askeri Lisesi )


Kuleli Military High School is the first military high school in Turkey, located in Çengelköy, Istanbul. It was founded on September 21, 1845 by Ottoman Sultan Abdülmecid I. Kuleli Military High School was established on September 21, 1845 under the name of "Mekteb-i Fünun-ı Idadiye" at Maçka Barracks now used by Istanbul Technical University. Due to its renewal, it completed its first year at the “Mizika-i Humayun” and “Çinili Köşk” which was used as “Baltacılar Apartment”. The building was designed by Ottoman Armenian architect Garabet Balyan .Then after the renewal of “Maçka Barracks”, “Mekteb-i Fünun-ı İdadîye” started its second education year with a ceremony at the presence of Sultan Abdülmecid on October 10, 1846. In 1868, all military high schools were decided to be combined. At that time, four military high schools, including Kuleli, were combined under the name of "Umum Mekteb-i İdadî Şahane" and transferred to Galatasaray Barracks. When the combination of military high schools turned out to be a failure, it was decided that the schools should go on their own education system separately. For this reason, “Mekteb-i Fünun-ı İdadîye” and “Deniz İdadîsi” (Naval High School) moved to Kuleli Barracks in 1872. After that time the school came to be known as "Kuleli İdadîsi".


Because of the war between the Ottoman Empire and Russia in 1877-1878 (Russo-Turkish War (1877–1878)), the school was decided to be a hospital. So Kuleli moved to Turkish Military Academy building in Pangaltı. When the war ended, it returned to its building in Çengelköy with "Askeri Tıbbiye İdadisi" (Naval Medical High School)(1879). The hospital on the ridge outside the school was evacuated and given to the Military Medical School because of the over-population in the school. Then the hospital moved to Beylerbeyi. Later, "Askeri Tıbbiye İdadisi" was transferred to Haydarpaşa (1910).


During the Balkan War in 1912-1913 (First Balkan War), Kuleli Barracks was converted into a hospital again. Some of the students were sent to Kandilli High School for Girls at Adile Sultan Palace and some others to the buildings next to Beylerbeyi Palace. At the end of 1913, the school moved back to its own building. During World War I, the school moved to Rum Orphanage on Büyükada for some time. At the end of World War I, the building was abandoned due to the British request in the Armistice of Mudros and allocated to Armenian orphans and immigrants of the Armenian Genocide . Kuleli İdadîsi first moved to a military camp, consisting of tents only, near Sünnet Bridge in Kağıthane, then one month later to a police station in Maçka. Because of the British interest there, it was transferred to the old Gendarme School near Beylerbeyi Palace (December 26, 1920). Kuleli Barracks was given back to Turkish troops at the end of the Treaty of Lausanne as a result of the great victory in the “Büyük Taarruz" (The Great Offensive) on August 26, 1922. The British evacuated the Kuleli Barracks and thus the school moved to its glorious home after a 3-year period on October 6, 1923.


The school became a civilian high school by "Tevhid-i Tedrisat" Bill (a law that combined all education) passed in 1924 and renamed as "Kuleli Lisesi" (Kuleli High School). At the end of the same year, it became a military high school again. Also it took its present name in 1925 as "Kuleli Military High School”. In the Second World War, Kuleli was transferred to Konya in May 1941 according to the mobilization plans. Kuleli Barracks was converted into a 1,000-bed military hospital and the Bosphorus Transportation Command moved there as well. After the Second World War, the school moved back to Istanbul on August 18, 1947 and has been in its historical and sacred home ever since. Kuleli Military High School had applied the curriculum of Ministry of National Education for science until 1975-76 academic year. At that date, it started college system and the education period was increased from three years to four years, with the addition of Prep Class.


 Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul Boğazı kıyısında yer alan askeri okul. Okulun amacı Türk Silahlı Kuvvetlerine mevcut subay ve Kara Harp Okuluna kaynak teşkil edecek öğrenci yetiştirmektir. Okula girebilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin belirlemiş olduğu kriterlere uygun olmak gerekir.


Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldığı zaman Kuleli’nin şimdi bulunduğu yerde bir koru, içerisinde de bir manastır ile bir kule bulunuyordu. 1512-1520 yılları arasında Yavuz Sultan Selim devrinde manastır yeniçerilere kışla olarak verilmiştir. Bu kışla mevkii, Bostancıbaşı Odaları diye anılırken zamanla güzel ve süslü bir bahçe haline gelişinden olacak ki Kuleli Bahçesi diye tanınmıştır. Kanuni Sultan Süleyman padişah olunca bahçede yüksek bir kulesi bulunan dokuz katlı ve her katı fıskiyeli havuzlarla süslenen büyük bir kasır yaptırmıştır. Sultan III. Ahmet devrinde kule bahçesi ve etrafı has olarak kendisine verilmiştir. Bu dönemde Bizans devrinden kalan kule yıktırılmıştır. 1744 yılında Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa’nın damadı Kaymak Mustafa Paşa tarafından sahilde bir mescit yaptırılmıştır.


I. Mahmut (1808-1839) döneminde, Bostancıbaşı Odaları mevkiinde, yani okulun şimdi bulunduğu yerdeki bu kışla, Kuleli Askeri Lisesi’nin ilk yapısı olmuştur. Abdülmecit devrinde (1839-1861) kışla yanınca yerine, yarı kagir olarak yenisi inşa edilmiştir(1843). İki tarafına da kuleler yapıldığı için kışlaya bu tarihten itibaren Kuleli Kışla denilmeye başlanmıştır. 1847’de su yolları tamamlanarak kışlanın su işi de halledilmiştir. Kafkasyalı Hüseyin Paşa tarafından tertiplenen ve Sultan Abdülmecit’i tahttan indirmek hedefini güden hareketin meydana çıkarılması üzerine, suçluların yargılanması Serasker Rıza Paşa tarafından Kuleli Kışlası’nda yapılmıştır. (Kuleli Vak’ası - 1859)


Kırım Savaşı'na iştirak etmek üzere İstanbul'a gelen Fransız ve İngiliz askerlerinin bir kısmı, Fransa’nın İstanbul Maslahatgüzarının isteğine uyularak bu kışlaya yerleştirilmiştir(1854). Burası, müttefik askerlerinin kışla ve hastanesi haline getirilmiştir. Harpte yaralanan ve tedavileri sırasında ölen müttefik askerleri kışlanın kuzeyindeki mezarlığa gömüldüğü için yakın zamana kadar bu mezarlığa İngiliz Mezarlığı deniliyordu.  Kışla, 1856’da İngilizler tarafından boşaltılırken, çıkarılan kasıtlı bir yangınla tamamen harap olmuştur. Abdülaziz devrinde (1861-1876) kışla, ana duvarları kagir, iç bölmeleri, tavan ve tabanları ahşap olarak iki kat halinde inşa edilmiş; böylece bugünkü kışla ortaya çıkmıştır(1871).


Kuleli Askeri Lisesi, “Mekteb-i Fünun-ı İdadiye” adı altında 21 Eylül 1845’te bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak kullanılan Maçka Kışlası’nda kurulmuştur. Bu kışlanın tamiri nedeniyle ilk eğitim öğretim yılını, Mızıka-i Hümayün ve Baltacılar dairesi olarak kullanılan Çinili Köşk’te tamamlamıştır. Maçka Kışlası’nın tamiratının tamamlanması üzerine buraya taşınan Mekteb-i Fünun-ı İdadiye, Sultan Abdülmecit’in de bulunduğu bir törenle 10 Ekim 1846’da ikinci eğitim-öğretim yılına başlamıştır. 1868’de mevcut askeri idadilerin(liselerin) birleştirilmesi kararı alınmıştır. Bu tarihte, Kuleli de dahil olmak üzere, dört askeri idadi “Umum Mekteb-i İdadi Şahane” adı altında birleştirilerek Galatasaray Kışlası’na nakledilmiştir. İdadilerin birleştirilmesinden istenen sonuç elde edilemeyince, 1872’de okulların ayrı ayrı öğretime devam etmeleri kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine, Mekteb-i Fünun-ı İdadiye ve Deniz İdadisi, Kuleli Kışlası’na taşınmıştır. Bu tarihten sonra okul “Kuleli İdadisi” adıyla anılmaya başlamıştır.


Origin Wikipedia...


Visitors

Flag Counter

Follow on FaceBook

Google+ Badge